Načítání obsahu...

Dotace EU

Dotace EU

Spolufinancování z fondů EU

Dotace EU
Dotace EU
Dotace EU

Zkoušky kouřotěsnosti jednokřídlových polodrážkových dřevěných dveří v zárubních CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025392

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v oblasti poskytování kouřotěsných výrobků na trhu. Rozšíření výrobního sortimentu, soběstačnosti a rozvoje firmy.

Předmětem projektu jsou:

 • Zkouška kouřotěsnosti jednokřídlových dřevěných dveří zasklených v obložkové zárubni
 • Zkouška kouřotěsnosti jednokřídlových dřevěných dveří zasklených v ocelové zárubni
 • Zkouška kouřotěsnosti jednokřídlových dřevěných dveří plných v ocelové zárubni
 • Klasifikace kouřotěsnosti jednokřídlových dřevěných dveří v zárubních

Výsledkem zkoušek je poskytnutí konkurenční výhody v oblasti výroby kouřotěsných dřevěných dveří v zárubních.

Projekt byl realizován v letech 2021 – 2022.

Zkoušky požární odolnosti jednokřídlových a dvoukřídlových dřevěných dveří CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018664

Cílem projektu je získat klasifikace požární odolnosti pro jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné dveře. Rozšíření výrobního sortimentu firmy v oblasti protipožárních dveří.

Předmětem projektu jsou:

 • Zkouška požární odolnosti jednokřídlových dřevěných dveří
 • Zkouška požární odolnosti dvoukřídlových dřevěných dveří
 • Klasifikace požární odolnosti pro jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné dveře

Výsledkem zkoušek je poskytnutí konkurenční výhody v oblasti výroby protipožárních dveří.

Projekt byl realizován v letech 2020 - 2021.

Zkoušky materiálových vlastností dveří CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010598

Cílem těchto zkoušek je ověření materiálových vlastností dveří, prověření systému jejich výroby a tím následně rozšíření sortimentu firmy.

Předmětem projektu jsou:

 • Zkoušky zvukotěsných dveří v zárubních
 • Prověření systému řízení výroby, certifikace dveří
 • Stanovení součinitele prostupu tepla

Výsledkem zkoušek je poskytnutí konkurenční výhody v oblasti výroby dveří.

Projekt byl realizován v letech 2017 - 2018.

Pořízení nových technologií ve společnosti GERBRICH s.r.o.

Předmětem zakázky je rozšíření výrobního procesu o nové výrobní technologie.

Součástí projektu jsou:

 • Širokopásová bruska
 • Automatická regulace odsávání
 • CNC obráběcí centrum obložkové zárubně

Projekt byl realizován v roce 2011.

Rozvoj technologií - olepovací linka pro hrany dveří a obalovací linka

Předmětem projektu bylo rozšíření výrobního zázemí o 3 nové technologie.

Součástí projetu jsou:

 • Olepovací linka na hrany dveří
 • Obalovací linka
 • Formátovací centrum

Díky pořízení uvedených zařízení se naplní dlouhodobý cíl společnosti rozšiřovat výrobu, nabízet kvalitnější výrobky a inovovat produkty. Projekt byl realizován v letech 2014 – 2015.

Automatizace a informatizace výrobního a obchodního úseku firmy GERBRICH

Předmětem zakázky je dodávka, implementace a poskytování služeb souvisejících s provozem systému pro automatizaci a informatizaci výrobního a obchodního úseku firmy GERBRICH.

Projekt je členěn takto:

 • Implementace softwarového systému pro automatizaci a informatizaci výrobního a obchodního úseku firmy GERBRICH s.r.o.
 • Dodávka technického vybavení pro zajištění funkce informačního systému
 • Rozšíření stávajícího technického a programového vybavení
 • Zajištění podpory a služeb souvisejících s provozem informačního systému

Projekt byl realizován v letech 2011 - 2012.