Informace o stažení výrobku z trhu

Vážení zákazníci,

společnost GERBRICH s r.o., IČ: 26961903, se sídlem Velké Opatovice, Nádražní 106, PSČ 679 63 (dále jen „Společnost“) tímto informuje spotřebitele o tom, že Společnosti bylo rozhodnutím nepravomocně uloženo opatření dle ust. § 7 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obecné bezpečnosti výrobku spočívající ve stažení výrobku z trhu a ve zpětném převzetí výrobku od spotřebitelů.

Společnost se proti rozhodnutí o uložení shora specifikovaných opatření odvolá (součástí odvolání bude i zkouška požární odolnosti výrobku v akreditované zkušební laboratoři). Odvolání do rozhodnutí však nemá odkladný účinek, a proto Společnost do doby rozhodnutí o jejím odvolání postupuje v souladu s tímto nepravomocným rozhodnutím.

Identifikace výrobku: Dřevěné vnitřní dřevní křídlo – typ G 01, s deklarovanou klasifikací požární odolností EI/EW 30 DP3, konkrétně Dveře vnitřní plné jednokřídlové falcové, požární odolnost EW/EI 30 DP3, typ G 01 (dále jen „Výrobek“). Výrobek je bez zvukové odolnosti, bez kouřotěsnosti a bez bezpečnostní třídy. Pro tyto varianty se používají jiné konstrukce.

Tento Výrobek byl prodáván do 10.12.2013. Protipožární dveře zakoupené po tomto termínu nemají konstrukci G 01.

Společnost tímto žádá spotřebitele, aby vyplnili dotazník nazvaný „Formulář k identifikaci zpětného převzetí a výměny protipožárních dveří Gerbrich konstrukce G 01“, který naleznete [zde] a odeslali ho společnosti emailem na adresu: vymenadveri@gerbrich.com.

Společnost na základě vyplněného formuláře bez zbytečného odkladu zahájí nezbytné kroky ke zjednání nápravy. Veškeré informace související se zpětným převzetím Výrobku získáte na webových stránkách www.gerbrich.cz či prostřednictvím emailu: vymenadveri@gerbrich.com.

Společnost Vám děkuje za spolupráci a omlouvá se za případně způsobené potíže či komplikace.


Ve Velkých Opatovicích 12. 2.2015

Ing. Radim Gerbrich, jednatel společnosti