Spolufinancovaní z fondů EU

I. "Automatizace a informatizace výrobního a obchodního úseku firmy GERBRICH."

Předmětem zakázky je dodávka, implementace a poskytování služeb souvisejících s provozem systému pro automatizaci a informatizaci výrobního a obchodního úseku firmy GERBRICH.

Projekt je členěn takto:

  • Implementace softwarového systému pro automatizaci a informatizaci výrobního a obchodního úseku firmy GERBRICH
  • Dodávka technického vybavení pro zajištění funkce informačního systému
  • Rozšíření stávajícího technického a programového vybavení
  • Zajištění podpory a služeb souvisejících s provozem informačního systému

Projekt bude realizován v letech 2011 - 2012.

 

II. "Pořízení nových technologií ve společnosti GERBRICH s.r.o."

Předmětem zakázky je rozšíření výrobního procesu o nové výrobní technologie.

Součástí projektu jsou:

  • Širokopásová bruska
  • Automatická regulace odsávání
  • CNC obráběcí centrum obložkové zárubně

Projekt bude realizován v roce 2011.

 

III. Rozvoj technologií - olepovací linka pro hrany dveří a obalovací linka

Předmětem projektu bylo rozšíření výrobního zázemí o 3 nové technologie:

  • Olepovací linka na hrany dveří
  • Obalovací linka
  • Formátovací centrum

Díky pořízení uvedených zařízení se naplní dlouhodobý cíl společnosti rozšiřovat výrobu, nabízet kvalitnější výrobky a inovovat produkty. Projekt byl realizován v letech 2014 – 2015.